Home » Pzp » Tepelná čerpadla vzduch-voda – PZP

Tepelná čerpadla vzduch-voda – PZP

Tepelné čerpadlo vzduch-vodaAWX

 • Snadná instalace tepelného čerpadla
 • celonerezová konstrukce tepelného čerpadla
 • efektivní provoz tepelného čerpadla až do venkovní teploty -25°C
 • vysoký energetický efekt
 • možnost celoročního využití tepelného čerpadla (vytápění, ohřev TV, ohřev bazénové vody)

 

Tepelné čerpadlo HP3AWX venkovní kompakt je dalším z řady úspěšných systémů tepelných čerpadel vzduch voda. Toto tepelné čerpadlo je úsporný zdroj tepla v kompaktním provedení s úplným řešením chladicího okruhu a samostatným řídicím rozváděčem. Jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch. Dodává se ve třífázovém provedení s topnými výkony 06 / 08 / 10 nebo 14 kW. Vlastní tepelné čerpadlo je celonerezové konstrukce, která dlouhodobě odolává všem vlivům venkovního prostředí.

 • Tepelné čerpadlo se dodává naplněné chladivem a plně odzkoušené.
 • Součástí dodávky je řídicí jednotka tepelného čerpadla, včetně propojovacího vedení o délce 10 m.
 • Kompresorová část tepelného čerpadla je dokonale tepelně a akusticky izolována.
 • Automatický a energeticky úsporný systém odtávání námrazy na výparníku tepelného čerpadla doplňuje speciální povrchová (hydrofilní) úprava pro dokonalé stékání kondenzátu.

Tepelné čerpadlo se instaluje vně vytápěného objektu na volném prostranství tak, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje nový pokrokový ultratichý axiální ventilátor tepelného čerpadla – tzv. „owlet“ (soví křídla).

 

Tepelné čerpadlo vzduch-vodaAWX Performance

 • vynikající technické parametry tepelného čerpadla (vysoké topné faktory)
 • celoroční využití pro vytápění, ohřev vody, případně ohřev bazénu
 • celonerezová konstrukce tepelného čerpadla
 • velmi tichý provoz tepelného čerpadlo
 • špičková kvalita výrobku dle norem ISO

 

Využívá jako zdroj energie venkovní vzduch. Po technické stránce patří ke špičce mezi tepelnými čerpadly vzduch – voda. Charakterizuje ho velmi jednoduchá instalace, příznivá cena a univerzální použití pro ekologické vytápění, celoroční ohřev teplé užitkové vody, případně ohřev vody v bazénu s velmi efektivním provozem až do venkovní teploty -20 °C. Tepelné čerpadlo AWX Performance je určeno pro venkovní instalaci. Tomu je přizpůsobena jeho celonerezová konstrukce s nadčasovým designem, aby dlouhodobě odolala drsným vlivům venkovního prostředí. Z hlediska topné soustavy je tepelné čerpadlo AWX Performance vhodné díky maximální výstupní teplotě 60 °C jak pro radiátory ve stávajících objektech, tak pro podlahové nebo stěnové vytápění v novostavbách.

Tepelné čerpadlo AWX Performance je vybaveno speciální dvojstupňovou akustickou izolací, která snižuje jeho hlučnost na minimální úroveň. Snaze o dosažení co nejnižší hlučnosti byla rovněž podřízena konstrukce ventilátoru s lopatkami ve tvaru sovích křídel. Moderní ventilátor s elektronickou regulací umožňuje snížení svého výkonu, např. v nočním provozu. Tepelné čerpadlo AWX Performance tak patří k nejtišším na trhu.

Obsluha tepelného čerpadla AWX Performance je velmi jednoduchá díky technicky pokročilému, ale uživatelsky velmi přívětivému řídicímu sytému. Elektronický systém speciálně vyvinutý pro tepelná čerpadla zajišťuje kromě automatického řízení tepelného čerpadla všechny potřebné funkce pro moderní vytápěcí systém, jako např. ekvitermní regulaci teploty topné vody, funkce pro ohřev teplé užitkové vody, časové programy, řízení přídavného zdroje tepla a topných okruhů, diagnostiku provozních stavů apod. Své tepelné čerpadlo rovněž můžete mít stále pod kontrolou prostřednictvím ovládacího panelu „Roommanager“, počítače, mobilního telefonu nebo přes Internet.

 

Tepelné čerpadlo vzduch-vodaSPLIT

 • efektivní provoz tepelného čerpadla až do venkovní teploty -25°C
 • vynikající technické parametry tepelného čerpadla
 • možnost celoročního využití tepelného čerpadla (vytápění / chlazení, ohřev TV, ohřev bazénové vody)
 • velmi tichý provoz tepelného čerpadla

 

Technickým unikátem na trhu tepelných čerpadel v evropském měřítku je po dlouhá léta PZP tepelné čerpadlo vzduch voda SPLIT systém s venkovním výparníkem. Jeho technické řešení bylo několikrát oceněno prestižními cenami a design tohoto tepelného čerpadla byl oceněn v mezinárodní soutěži dvěma křišťálovými jehlany za „Vynikající výrobek roku 2007″ a „Ekologický design“. Technicky tento výrobek procházel dlouholetým vývojem a dá se říci, že jeho technické parametry, funkčnost a spolehlivost tepelného čerpadla mají velmi úzkou vazbu na jeho design, který je navíc chráněn komunitárním průmyslovým vzorem v rámci celé Evropské unie.

Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je úsporný zdroj tepla, který jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch. Dodává se ve třífázovém provedení s topnými výkony 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 18 / 22 / 30 a 36 kW.

Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je vytápěcí / chladicí zařízení, které se skládá ze dvou dílů:

 • vnější díl – výparník tepelného čerpadla – instaluje se vně vytápěného objektu na volném prostranství takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje axiální ultratichý ventilátor (ventilátory v případě zařízení s topným výkonem nad 12 kW). Součástí je rovněž expanzní ventil. Konstrukce venkovní jednotky tepelného čerpadla je z materiálů odolných proti korozi, které dlouhodobě odolají všem vlivům venkovního prostředí.
 • vnitřní díl – umísťuje se do vhodného vnitřního prostoru, kde by teplota okolí neměla klesnout pod +5°C. Vnitřní díl tepelného čerpadla obsahuje kompresor, nerezový deskový kondenzátor a další díly chladicího okruhu včetně elektrických rozvodů a řídicího systému tepelného čerpadla s ovládacím panelem.

Při montáži tepelného čerpadla se oba díly propojí chladivovým potrubím a potřebnou kabeláží. Umístění obou dílů tepelného čerpadla se volí tak, aby délka propojovacího potrubí nebyla pokud možno delší než 12 m.

Zpět …

WordPress Image Lightbox Plugin